Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mokymai apie prievartą prieš neįgalius vaikus (2003 11 11-20)

2003 lapkričio 11, 16:18

Lapkričio 11, 12, 13 ir 20 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko mokymai tema “Prievarta prieš neįgalius vaikus: identifikavimas ir rizikos sumažinimas”. Jie organizuoti pagal VDU Socialinio darbo instituto Socialinės rūpybos studijų centro parengtą projektą, kurį finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mokymuose, kuriuos vedė Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai ir VDU Socialinio darbo instituto Socialinės rūpybos studijų centro dėstytojai L. Varžinskienė, Ž. Šimkienė, N. Liobikienė, Ž. Markauskaitė, dalyvavo socialiniai darbuotojai, psichologai, studentai bei žmonės, tiesiogiai besirūpinantys neįgaliais vaikais.

Mokymų metu išsamiai aptartos keturios temos. L. Varžinskienė kalbėjo apie fizinį ir protinį vaikų neįgalumą kaip smurto rizikos veiksnį, akcentavo, į ką ypač turėtų atkreipti dėmesį šeima, auginanti neįgalų vaiką, aptarė tokių vaikų emocinio apleistumo ir prieraišumo prielaidas ir kt. Ž. Šimkienė gvildeno smurto prieš vaikus identifikavimo galimybės: stebėjimas, interviu. N. Liobikienė pasidalijo įžvalgomis apie potrauminį stresinį sindromą ir jo raišką, vaikų ir paauglių reakciją į stresą, streso įveikimo mechanizmus, neįgalių vaikų netekties išgyvenimo ypatumus ir dinamiką. Ž. Markauskaitė, aptardama pagalbos neįgaliems vaikams, patyrusiems smurtą, metodus ir galimybes, įvardijo svarbiausius gydymo aspektus, pagrindinius prevencinių programų principus, supažindino su “Tikėjimo ir šviesos” bendruomene.