Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vasario 16-osios paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2010.02.16)

2010 vasario 16, 16:29

Vasario 16-osios proga 10 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje per 20 Kauno arkivyskupijos dvasininkų šventė iškilmingą Eucharistijos liturgiją. Jai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius  (ganytojo žodį  žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html). Dalyvavo nemažas būrys tikinčiųjų, studentų, atstovaujančių įvairias organizacijas, Kauno m. savivaldybės atstovų, kitų miesto visuomenės narių.

Išsamų iliustruotą pranešimą žr. parapijos tinklalapyje http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=865

 Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 409025, el. p. info@kn.lcn.lt