Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS arkikatedroje (2010.04.03)

2010 balandžio 03, 15:51

Balandžio 3 d., Didžiojo penktadienio vakare, tikintieji gausiai dalyvavo Kristaus kančios pamaldose arkikatedroje bazilikoje. Jų liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pamaldas pradėjo nuolankia atgailos malda, į kurią už savo ir visų žmonių nuodėmes buvo kviečiami ir visi pamaldų dalyviai. Kristaus kančios ir mirties dieną, vienintelę per metus, kai neaukojamos šventosios Mišios, Žodžio liturgijoje buvo klausoma Dievo žodžio, kurio centre buvo Kristaus kančios istorija pagal šv. Joną. Ją perskaitė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

„Vargu ar galėtume ką pridėti prie ką tik girdėto Jėzaus kančios aprašymo“, – sakė arkivyskupas, pradėdamas pamokslą ir jame, kaip sakė, vis dėlto norėdamas atkreipti dėmesį į kelis kančios aspektus. Pirma, kokia baisi yra nuodėmė, jei už ją reikėjo sumokėti tokia didžiule kaina – Jėzaus kančios ir mirties kaina. Antra, kokia didžiulė meilė, nuvedusi Jėzų Kristų iki mirties ant kryžiaus – tai padaryta iš meilės dangiškajam Tėvui ir mums, jos neužsitarnavusiems. Trečia, koks begalinis Jėzaus klusnumas Tėvui. Ketvirta, kokia milžiniška yra išsigelbėjimo kaina – kad žmogus būtų išgelbėtas, reikėjo Jėzaus aukos ir mirties ant kryžiaus. „Tai labai svarbu suprasti mums, einantiems laisvės keliu. Jėzus didžiąją dalį jos jau sumokėjo, tačiau mums, žmonėms, reikia pridėti ir savo dalį“, – pabrėžė ganytojas, pastebėdamas, kad po Kristaus kryžiumi mūsų dejonės, kad laisvėje gyventi sunku, atrodo kaip mažo vaiko ašaros užsigavus. Kad ir žmogaus gyvenimo kelyje įvyktų prisikėlimas, svarbu, kaip sakyta užbaigiant pamokslą, kad šio kelio gairės būtų meilė ir klusnumas.

Po pamokslo visuotinėje maldoje buvo meldžiamasi už Bažnyčią ir visą pasaulį, už tikinčiuosius ir Dievo dar nepažįstančius, už Bažnyčios ir pasaulio vadovus.

Kristaus kančios pamaldų centre buvo šventojo Kryžiaus pagerbimas. Susirinkusieji nuoširdžia malda, savo atliepais, pagerbė atidengiamą Kristaus kryžių, tapusį Jėzaus kančios ir mirties, žmogaus žiaurumo ir išdavystės vieta ir atspindintį begalinę Jėzaus auką, kuria žmonijai ir kiekvienam žmogui buvo atnešta išgelbėjimo žinia.

Labai daug žmonių, jau atlikusių velykinę išpažintį ir susitaikiusių su Dievu, tą vakarą priėmė Eucharistiją. Po Komunijos Švč. Sakramentas iškilmingai, procesijoje, buvo nešamas į Viešpaties kapo altorių.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt