Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Žinios iš Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos Kaune (lapkritis)

2003 lapkričio 02, 11:47
Lapkričio 2 d. Šv. Kryžiaus karmelitų parapijos tikintieji kartu su Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiaisiais Eigulių kapinėse dalyvavo gedulinėje vėlinių procesijoje, kuriai vadovavo Kauno dekanas Vytautas Grigaravičius ir Šv. Kryžiaus karmelitų parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus. Šv. Kryžiaus karmelitų parapijoje aktyviai veikia neokatechumenų bendruomenė, kurią lapkričio pirmąjį sekmadienį aplankė kun. Eduardas iš Kroatijos ir neokatechumenė Estrelija iš Ispanijos. Kun Eduardas yra atsakingas už neokatechumenatų veiklą Baltijos šalyse. Šiltas susitikimas prasidėjo pamaldomis. Vėliau diskutuota, aptarta, kaip stiprinti šios bendruomenės veiklą. Lapkričio mėnesį parapijos namuose baigtas remontas. Čia įsikūręs vaikų dienos centras "Vaikų stotelė". Šiame centre vaikai iš stoties rajono asocialių šeimų renkasi ruošti pamokų, mokosi kalbų, šokti. Parapijos raštinėje veikia internetas, šiuo metu kuriamas parapijos internetinis puslapis.