Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno lenkų bendruomenės Mišios karmelitų bažnyčioje (2010.04.11)

2010 balandžio 11, 13:27

Balandžio 11 d. Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje Kauno lenkų bendruomenė gausiai susirinko į rytinę šv. Mišių auką. Šv. Mišioms vadovavo kun. Tomasz Pilch OFM Cap., kuris homilijos metu kvietė bendrai maldai už Lenkijos prezidentą ir kitus žuvusius lėktuvo katastrofoje. Giedojo lenkų bendruomenės choras. Taip pat buvo perskaityta Lietuvos vyskupų pranešimas, kvietęs melstis už žuvusiuosius, kad Viešpats jiems būtų gailestingas, ir už visą lenkų tautą, prašant Dievo malonės jos žmonėms ištverti be galo skaudžią netektį, kad Kristaus Prisikėlimas apšviestų ir stiprintų visus šią netekties valandą (išsamiau http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&nid=148&pg=1).

 Karmelitų parapijos pranešimas