Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo lyderių savaitgalis Kaune (2010.04.16–18)

2010 balandžio 20, 16:25

Balandžio 16–18 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras kvietė parapijos jaunimą dalyvauti seminare „Ar esu lyderis?“ Penktadienio vakarą, susirinkę iš dešimties arkivyskupijos parapijų, dalyviai susipažino, paskui prisiminė gilius pėdsakus jų gyvenime palikusius žmones bei už juos dėkojo Dievui.

Šeštadienio diena prasidėjo svarstant lyderio sąvoką. Buvo bandoma išsiaiškinti, kaip sąvoką „lyderis“ atskleidžia žodis „lydėti“. Dalyviai atrado, kad tiek lyderis, tiek lydintis žmogus tą daro, nes žino, kur eina, ir nori būti kartu vesdamas. Vėliau apžvelgė lyderiavimo stilius ir bandė atsakyti į klausimą, kuris iš jų geriausias, jei tik toks yra įmanomas.

Jaunimui buvo pasiūlyta panagrinėti gerai žinomų žmonių – JAV prezidento Barako Obamos, prezidento Valdo Adamkaus, prezidentės Dalios Grybauskaitės bei br. Roger gyvenimo epizodus ir pasigilinti, kokios jų asmenin4s savybės galėjo jiems padėti tapti vadovais.

Po pietų darbo grupelėse metu dalyviai bandė įvardyti Jėzaus kaip lyderio savybes, o po pertraukėlės turėjo galimybę išgyventi vieną iš Jėzaus gyvenimo epizodų – kojų plovimą. Dalyviai atrado, kad Jėzus save aiškiai suvokia kaip lyderį – tą, kuris žino savo misiją ir tikslą. Jis kiekvienam sutiktajam yra pasiruošęs pasakyti: „Sek paskui mane.“ Jėzuje atsiskleidžiantis labai aiškus lyderystės pavyzdys: lyderystė yra tarnystė. Geras lyderis pažįsta savo žmones. Jis yra draugas, savo gyvybę už draugus atiduodantis (Jn 15, 13) . Jėzus pasirenka paskutiniąją vietą, taip pat ir savo mokinius ragina pasirinkti tarno poziciją. Ne tarno, kuris tarnauja iš baimės ar už tam tikrą atlygį, bet tarno, kuris tarnauja, nes myli. Meilės kelias – tai tarnystės kelias. Tokia tarnystė iš meilės ir pagal Kristaus pavyzdį yra Dievo dovana ir malonė.

Sekmadienį seminaro dalyviai vienas kitam įvardijo gerąsias lyderio savybes, kokiomis jie yra apdovanoti. Paskui dalyvavo šv. Mišiose Šv. Jurgio bažnyčioje. Jų metu vienas jaunuolis buvo pakrikštytas, dėl to visi galėjo išgyventi bendruomenišką džiaugsmą, kad jų brolis tapo krikščionimi.

Seminaro pabaigoje jaunimui buvo išdalyti mažyčiai vazonėliai su pasėtomis gėlėmis, kad jas laistytų, prižiūrėtų ir augintų taip pat, kaip ir pasiryžimus bei troškimus, kuriuos surašė laiške sau. Visi išsiskirstė supratę, kad lyderystė yra žmonių vedimas tarnaujant jiems, ir užsidegę savo patirtimi pasidalyti su parapijos jaunimo grupelėmis.

Kristina Šmulkštytė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras