Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios šiandienė situacija

2003 gruodžio 26, 19:51
Gruodžio 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko spaudos konferencija, kurios metu aptarta šiandienė paminklinės Prisikėlimo bažnyčios situacija. Konferencijoje dalyvavo Atstatymo tarybos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, miesto meras Arvydas Garbaravičius, Vš. Į. ,,Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos” direktorius bei šios parapijos klebonas kun. dek. Vytautas Grigaravičius, darbus vykdančios AB ,,Kausta” generalinis direktorius Antanas Butkus.

Spaudos konferencijos pradžioje kun. V. Grigaravičius pasidžiaugė, kad per šiuos metus darbai gerokai pajudėjo į priekį ir pavyko atlikti netgi daugiau, negu buvo numatyta. Jo teigimu, jau šią vasarą kiekvieną sekmadienį čia buvo laikomos šv. Mišios bei sutuoktos pirmosios trys parapijiečių poros. Kun. V. Grigaravičius pateikė ir išsamią 2003 metais nuveiktų atstatymo darbų ataskaitą: ,,Pilnai užbaigtos visų stogų dangos, įrengta apžvalgos aikštelė ant stogo, sutvarkytos bokšto laiptinės, ištinkuotos 2 zakristijos ir presbiterinės dalies patalpos, visoje bažnyčioje sustatyti klijuotos medienos langai su stiklo paketais, pagamintos ir sumontuotos zakristijų, laiptinių, koplyčių durys, įrengti apšvietimo, apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos, įgarsinimo tinklai, vėdinimo sistema, nutinkuota priekinė ir galinė bažnyčios fasado dalys, už Kauno m. savivaldybės lėšas įrengtas bažnyčios viršutinės dalies fasadų apšvietimas”, – vardijo kun. V. Grigaravičius ir teigė, jog jau nuo ateinančio pavasario ant bažnyčios stogo įrengta apžvalgos aikštelė bus atidaryta lankymui.

Kun. V. Grigaravičius taip pat pateikė finansinę šių metų ataskaitą: iš Valstybės biudžeto 2003 metais skirtas 1 mln. litų, privatūs asmenys paaukojo per 223 tūkst. litų, dar beveik 24 tūkstančius žmonės paaukojo skambindami specialiąją ,,Lietuvos telekomo” linija; be to paminklinės šventovės atstatymą parėmė ir įvairios bendrovės: AB ,,Lietuvos energija” – 300 tūkst., AB ,,Vakarų skirstomieji tinklai” – 50 tūkst., AB ,,Kauno duona” – 12 tūkst., kitos bendrovės iš viso dar per 6 tūkst. litų. Už darbus akcinei bendrovei ,,Kausta” šįmet sumokėta beveik 1 mln. 600 tūkst. litų, dar 30 tūkst. litų sumokėta už techninę darbų priežiūrą bei kitus bažnyčios ūkinius reikalus. AB ,,Kausta” generalinio direktoriaus A. Butkaus teigimu, jo vadovaujama bendrovė už atliktus darbus nuo pat pradžių niekad nepriskaičiuoja sau pelno, o, pvz., vien šiais metais ši suma sudarytų daugiau nei 80 tūkst. litų. Viso nuo 1989 m. Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti išleisti daugiau nei devyni milijonai litų, iš kurių maždaug pusė – žmonių paaukotos lėšos.

,,Kaustos” vadovas A. Butkus taip pat pastebėjo, kad praėję metai buvo išties rekordiniai – pagal atliktų darbų apimtį pralenkta visų ankstesniųjų metų veikla. Jis pabrėžė, kad užbaigti visi konstruktyviniai darbai, todėl neliko jokio pagrindo prieš kelis metus kilusioms abejonėms dėl pastato konstrukcijos stabilumo. ,,Galime teigti, kad pagrindinius darbus padarėme, liko vidaus bei lauko apdailos darbai, sutvarkyti lauko inžinierinius tinklus, teritoriją”, sakė bendrovės ,,Kausta” direktorius aptardamas ateinančiais metais planuojamus įgyvendinti darbus. Jo teigimu visiems bažnyčios atstatymo darbams pabaigti dar reikėtų mažiausiai septynių su puse milijonų litų, o jeigu pinigų netrūktų viską užbaigti būtų galima per metus. Pasak kun. V. Grigaravičiaus, tai būtų labai gražus sutapimas, mat kitais metais sukaks 75-eri nuo Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo.

Pasak Kauno mero A. Garbaravičiaus miesto savivaldybė kasmet šios šventovės atstatymo darbams skiria nuo 50 iki 150 tūkst. litų. Mero teigimu, jis pats laišku kreipęsis į Seimo narius kauniečius, ir, tikina, pasitelksiąs visas pajėgas, kad anksčiau pažadėtus, tačiau į ateinančių metų biudžetą neįtrauktus pinigus Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti Vyriausybė vis dėl to skirtų. ,,Be to, planuoju kitame miesto Tarybos posėdį tarybos nariams pasiūlyti keturis milijonus litų bažnyčiai atstatyti skirti iš mūsų miesto biudžeto”, sakė meras. Kreipimesi į Seimo narius kauniečius meras juos ragina aktyviai dalyvauti Seime vyksiančiame biudžeto priėmime. Savivaldybės parengtuose projektuose numatyta, kad paminklinė Prisikėlimo bažnyčia ateityje tarnaus ne tik tikintiesiems, bet joje galėtų vykti tautai bei valstybei svarbių įvykių minėjimas ir sakralinės muzikos koncertai, o įrengta apžvalgos aikštelė kartu su jau atremontuotu funikulieriumi taptų itin svarbia Žaliakalnio kultūros centro dalimi.

Pabaigoje kalbėjęs arkivyskupas S. Tamkevičius pirmiausiai padėkojo kun. V. Grigaravičiui, ,,kurio energijos bei gabumų dėka darbai šiais metais taip sparčiai pajudėjo į priekį”. Ganytojas taip pat pasidžiaugė puikiu rangovų darbu ir dėkojo miesto merui A. Garbaravičiui, ,,parodžiusiam išskirtinį dėmesį Prisikėlimo bažnyčios atstatymui, nes ši šventovė iš tiesų verta išskirtinio dėmesio, kurio gal nepakankamai rodė ankstesnės valdžios”, sakė arkiv. S. Tamkevičius ir pridūrė: ,,jeigu kuriami nauji valstybės simboliai (pvz., Valdovų rūmai), tai nereiškia, kad reiktų užmiršti senuosius, jau tris ketvirčius amžiaus tautos žmonių puoselėjamus valstybės ir jos žmonių prisikėlimo simbolius”. Arkivyskupas pastebėjo, kad šios šventovės atstatymas iki šiol taip sunkiai sekėsi galbūt todėl, jog Lietuvoje per praėjusį dešimtmetį rūpintasi labiau šalies ekonominiu atstatymu nei žmonių dvasiniu bei moraliniu ugdymu.

Darius Chmieliauskas
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/