Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vadybos seminaras Birštone (2010.04.16–17)

2010 balandžio 21, 16:14

Balandžio 16–17 d. Birštone vyko antri metai rengiami „Xpand“ vadybos seminarai. Šis vienas iš penkių numatytų seminarų buvo skirtas Kauno arkivyskupijos dekanatų centrų (šeimos, jaunimo etc.) vadovams. Seminare dalyvavo ir po vieną beveik visų vyskupijų atstovą. Iš viso atvyko 33 dalyviai. Seminare buvo nagrinėjama vadovavimo samprata, daugiausia dėmesio skiriant savęs kaip vadovo pažinimui. Mokymus pagal tarptautinės kampanijos „ Xpand“ medžiagą vedė Vaida Spangelevičiūtė, kun. Gintaras Vitkus SJ ir kun. Artūras Kazlauskas. Seminaras vyko Birštono parapijos namuose. Penktadienio vakare su šios parapijos bendruomene drauge buvo švenčiamos šv. Mišios.

Antrasis seminaras Birštone vyks birželio 4–5 d.