Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos 80-mečio paminėjimas Kaune (2010.06.11)

2010 birželio 11, 17:27

Birželio 11 d., Švč. Jėzaus Širdies iškilmės dieną, Kauno Kristaus Priiskėlimo parapijoje veikianti Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija minėjo savo įkūrimo aštuoniasdešimties metų jubiliejų. 17 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišias aukojo seseris savo apsilankymu pagerbęs apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi. Drauge koncelebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai (nuotraukas žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=991).

Sakydamas homiliją, nuncijus pabrėžė pasitikėjimo ir atsidavimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai svarbą, dėkojo seserims už didelį atsidavimą Bažnyčiai ir Tėvynei, tikėjimo, doros ir meilės puoselėjimą.

Po šventų Mišių bažnytėlėje vyko muzikos ir minties vakaras, kuriame dalyvavo Vilniaus Šv. Kristoforo orkestras, vadovaujamas Donato Katkaus. Buvo prisiminti pagrindiniai kongregacijos istorijos akcentai, savo mintimis dalijosi buvę seserų auklėtiniai – parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir maestro Donatas Katkus.

Šventė baigėsi bendra agape seserų pranciškonių vienuolyne

Nerijus Pipiras, Kauno kunigų seminarijos klierikas