Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Petrašiūnų parapijos šeimų dvasinio atsinaujinimo savaitgalis Trinapolyje (2010.06.11–13)

2010 birželio 12, 18:00

Dar iki išvykimo į Vilnių, kur vyko Petrašiūnų parapijos šeimų kasmetinis dvasinio atsinaujinimo savaitgalis, jam ruoštasi malda. Sutuoktiniai taip pat derino savo pareigų laiką darbovietėse, kad tik galėtų visi kartu pabūti svarbiame jiems dvasinės ir fizinės atgaivos centre – Trinapolio rekolekcijų namuose šių metų birželio 11–13 dienomis. Savaitgalyje dalyvavo aštuoniolika šeimų. Iš viso jų buvo beveik septyniasdešimt žmonių.

Jaunimas nuo 16 metų dalyvavo kartu su tėvais tėvo jonito vedamose konferencijose ir dvasiniuose pasidalijimuose. Paaugliai, kurių buvo gausiausia grupė, pradžioje nedrąsiai, o vėliau aktyviai įsitraukė į meditacijas temomis: „Gyvenimas“, „Šeima“, „Šventėjimas“, „Misionierius“. Vaikai ir mažiausieji, vadovių padedami, giesme, piešiniu, animacija gyvai išgyveno meilę Jėzui kaip galimybę mokytis duoti ne tik savo artimiesiems, bet ir rasti būdų, kaip padėti kitų žemynų vargstantiems ir alkaniems vaikams. Šioje programoje buvo žengti pirmieji žingsneliai, ką reiškia būti misionieriumi.

Šventoji Dvasia tikrai buvo su mumis visą tą laiką. Jos dvelksmą ir ugnies karštį kiekviena šeima patyrė asmeniškai jai skirtu būdu. Todėl sutuoktiniai išgirdo rekolekcijų vedėjo žodžius, liudijimus ir patyrė savo širdyje, ką dalija ir lieja Šventoji Dvasia. Maloniai stebino gyvas šeimų atsiliepimas į Jėzaus žodžius: „Pasilikite mano meilėje, tai ir aš jumyse pasiliksiu“ ir jų užsirašymas nepertraukiamai adoracijai, kuri nuo antros dienos iki rekolekcijų pabaigos vyko koplyčioje. Sutuoktiniai dar giliau suvokė, kad buvimas su Jėzumi leidžia šeimai surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus ir giliau suvokti bei išgyventi Santuokos sakramentą.

Šeimos dėkinga širdimi išgyveno gautą materialinę pagalbą, suteiktas malones ir dvasines įžvalgas savo kasdienybės šventėjimui bei kvietimą labiau įsipareigoti savo parapijai per bendruomenę.

Šv. Vincento Pauliečio parapijos šeimų vardu ses. Regina Baltikauskaitė SJE

Parengta pagal Petrašiūnų parapijos tinklalapį http://www.kapucinai.lt/?cat=5