Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijai padovanotas Marijonų vienuolyno pastatas (2010.06.26)

2010 birželio 29, 17:58

Birželio 26 d., šeštadienį, broliai marijonai Ukmergės Švč. Trejybės parapijai padovanojo vienuolijai priklausiusį pastatą  (pastatytas 1938–1939; sovietmečiu buvo NKVD būstinė, ilgus metus – rajono Policijos komisariatas). Iškilmėse ir šia proga aukotose šv. Mišiose dalyvavo garbingų svečių – iš Romos atvykęs Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis kunigas Janas Mikolajus Rokošas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kunigai marijonai Andžejus Pakula bei Vytautas Brilius, Ukmergės dekanas Gintautas Kabašinskas, Švč. Trejybės parapijos klebonas Dainius Lukonaitis, kiti kunigai (žr. http://www.ukmerges-svc-trejybes-parapija.lt/).

Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis trumpai priminė kongregacijos istoriją, susijusią ir su Ukmerge, išreiškė mintį, jog parapijos bendruomenei, jos gyvavimui labai pravers dovanojamas pastatas. Arkivyskupas S. Tamkevičius dėkojo broliams marijonams, priminė sektiną palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio pavyzdį ir jo šūkį „Blogį nugalėk gėriu“, ragino dėkoti už didžiulę marijonų dovaną parapijai. Marijonų generaliniam vyresniajam ganytojas įteikė Šiluvos Dievo Motinos medalį.

Po šv. Mišių parapijos klebonas pakvietė garbingus svečius ir tikinčiuosius aplankyti buvusio vienuolyno pastatą, papasakojo, kaip jį bus siekiama pritaikyti parapijos reikmėms.

Ukmergės dekanato pranešimas