Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Žolinė Karmelitų parapijoje (2010.08.15)

2010 rugpjūčio 21, 10:18

Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje visus atvykusius parapijiečius į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ( Žolinės) šventę tradiciškai šventoriuje su pačių keptais sausainiais ir arbata pasitiko Vaikų dienos centro „Vaikų stotelė“ vaikai ir vadovai. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis ir svečias kun. Linas Šipavičius MIC, LR Kariuomenės kapelionas.

Votyvos šv. Mišiose dalyvavo smuikininkė Vaida Žilinskaitė, kuri virtuoziškai pritarė bažnyčioje atliekamoms giesmėms. Sumos metu homilijoje kun. L. Šipavičius priminė Švč. M. Marijos apreiškimo istoriją, peržvelgė pagrindinius akcentus Biblijoje, kur yra minima ir išaukštinama Marija, pabrėžiama jos misija. Kunigas kvietė tikinčiuosius, ypač jaunus žmones, šeimas, sekti Marijos pavyzdžiu, kad kiekvienas krikščionis gautų deramą atlygį danguje – pas Viešpatį.

Pašventintus žolynus  nešdami parapijiečiai dalyvavo iškilmingoje Žolinės procesijoje. Po iškilmės šventoriuje visi vaišinosi naminiais dienos centro sausainiais, gira, kurią skyrė AB „Ragutis“, o parapijos klebonas, lydimas vaikų, paleido į dangų žibintą, kurį džiaugsmingais plojimais palydėjo visi šventės dalyviai.

Šventės vaizdo medžiagą žr. http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&nid=185&pg=1

Nijolė Kulėšienė, Karmelitų parapija