Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie parapijų vizitacijas Kauno arkivyskupijoje

2002 liepos 25, 17:46 http://kaunas.lcn.lt/01/kalendorius/vizitacijos.html

Šį pavasarį, kaip ir kasmet, prasidėjo Kauno arkivyskupijos parapijų vizitacijos. Tačiau šiais metais pasikeitė vizitacijų tvarka: jos prasideda penktadieniais, kai į parapiją arkivyskupas atvyksta su vadinamąja arkivyskupijos sielovados komanda, kurią sudaro įvairių arkivyskupijos centrų ir institucijų atstovai. Tuomet parapijoje susitinkama su Pastoracijos taryba bei kitais aktyviais parapijos bendruomenės talkininkais pasauliečiais; aptariama parapijos sielovadinė situacija, teiraujamasi, kuo arkivyskupijos sielovados komanda gali pagelbėti parapijai, kad ši taptų tikra bendruomene, gyva parapija. Teikti Sutvirtinimo sakramentą arkivyskupas grįžta į parapiją sekmadienį.

Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, “sekmadienį ganytojas turi galimybę pamatyti šventinę parapijos pusę, o atvykęs į parapiją penktadienį – susitikti su parapijos taryba ir kitomis aktyvių tikinčiųjų grupėmis, išsamiau susipažinti su realiu parapijos bendruomenės gyvenimu. Parapijos žmonės gali išsikalbėti, išreikšti savo nuomonę, troškimus, taip pat išgirsti, ko iš jų tikimąsi. Praeitų metų panašūs susitikimai dekanatuose rengiantis arkivyskupijos simpoziumui davė gražių vaisių”.

Arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat primena kunigams ir tikintiesiems, kad Sutvirtinimo sakramentas turi būti priimamas savoje parapijoje. Taip pabrėžiama parapijos bendruomenės svarba, nes sutvirtinamasis kartu įtraukiamas į parapijos gyvenimą jau kaip sąmoningas ir aktyvus bendruomenės narys.