Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gyvojo rožinio draugijų kongresas Domeikavoje (2010.10.10)

2010 spalio 10, 12:38
Spalio 10 d. Domeikavos parapijos klebono kun. G. Skrinsko iniciatyva Domeikavoje surengtas Gyvojo rožinio brolijų kongresas, kuriame dalyvauti buvo kviečiamos draugijos iš visos Lietuvos. Po šv. Mišių pranešimą skaitė Panevėžio Gyvojo rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė, vyko pasidalijimas, agapė.