Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų konferencija Kaune (2010.10.06)

2010 spalio 06, 18:43

Spalio 6 d. Kauno kurijoje po vasaros pertraukos surengta eilinė nuolatinio kunigų ugdymo konferencija. Joje gausiai dalyvavo arkivyskupijos parapijose, kitose bažnytinėse institucijose tarnaujantys kunigai, tądien buvę laisvi nuo neatidėliotinų pareigų. Bendra konfratrų malda pradėtam susirinkimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Į konferenciją šįsyk nebuvo kviečiama svečių prelegentų; jos darbotvarkės centre buvo pastoracijos aktualijos. Aptarti ir Bažnyčios finansiniai išsilaikymo klausimai, finansinė apskaita parapijose. Šiuo klausimu kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius. Konferencijoje taip pat aptarti Šiluvos atlaidai, kuriuose arkivyskupijos kunigai dalyvavo atskirais dekanatais kasdien uoliai tarnaudami piligrimų sielovadai. Be kitų pastoracijos klausimų, kalbėta apie deramą liturgijos šventimą. Pristatytas Kauno arkivyskupijoje tarnausiantis kun. Linas Šipavičius MIC.

Konferencija baigta agape. Lapkričio mėnesį arkivyskupijos kunigai drauge su ganytojais dalyvaus bendrame susitikime 17 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt