Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pristatytas Šiaulių vyskupo E. Bartulio fotografijų kalendorius (2010.11.07)

2010 lapkričio 16, 10:38

Lapkričio 7 d. po 18 val. šv. Mišių Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė 2011 metų kalendorių „Marija, globok Lietuvą!“

Į salę susirinko nemažas būrys kunigų (net keletas buvo iš Vilkaviškio vyskupijos). Į susitikimą atėję žmonės, rankose laikydami įsigytus kalendorius, užpildė visą salę. Renginį giesme „Kaip gera Marija tyliais vakarais“ pradėjo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos merginų ansamblis „Pastoralė“(vad. Nijolė Jautakienė).

„Metai eina į pabaigą. Marija apkabina mus visus – Lietuvą, pasaulį ir veda link Jėzaus“, – sakė kalendoriaus autorius vysk. E. Bartulis.

Išsamiau žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=1068