Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė-misijų savaitė Petrašiūnų parapijoje (2009.09.27)

2009 rugsėjo 28, 20:45

Evangelijos žinios Lietuvai tūkstantmečio ir Šv. Pranciškaus brolijos 800 metų įkūrimo jubiliejaus proga Petrašiūnų parapijoje visą savaitę rugsėjo 27 d. – spalio 4 d vyko misijos ir evangelizacija. Aplankytos „Nemuno“, Kovo 11-osios, Petrašiūnų vidurinės mokyklos, taip pat Kauno statybininkų mokykla. Kasdien vyko konferencijos, į kurias buvo kviesti svečiai broliai pranciškonai, joanitai, Tiberiados bendruomenės, taip pat brolis kapucinas iš misijų Afrikoje. Kiekvieną dieną po vakarinių šv. Mišių buvo rodomas vaidinimas-serialas apie šv. Pranciškų. Penktadienį buvo Kryžiaus kelias parapijos intencija nuo Kryžių kalnelio ir Atgailos pamaldos su Sutaikinimo sakramentu.

Parapijos informacija