Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gerojo Ganytojo parapijoje - KTU choras „Absolventas" (2010.11.17)

2010 lapkričio 17, 13:16

Lapkričio 14 d. Gerojo Ganytojo parapijoje svečiavosi Kauno technologijos universiteto choras „Absolventas“. Sumos šv. Mišių metu, kurias aukojo parapijos vikaras kun. Linas Šipavičius, choristai giedojo įvairias liturgines giesmes, o pasibaigus Mišioms atliko kelis tautinius patriotinius kūrinius.

KTU mišraus choro vadovas ir dirigentas - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Viktoras Masevičius, chormeisterė - Nijolė Prišmantienė, koncertmeisterė - Vita Tamulionytė. Choro gretose bendrauja kelių kartų žmonės: universiteto absolventai, dėstytojai, darbuotojai, studentai, magistrantai, doktorantai. Nuotrauką žr. http://www.dainavosparapija.lt/site/lt/vidinis/menu/1/home/publish/Mzc5OzU7OzA=

 Parapijos informacija