Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vakaras jaunimui KAJC (2010.11.17)

2010 lapkričio 19, 12:45

Lapkričio 17 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre surengtas tradicinis trečiadienio vakaras jaunimui tema „Ar apsimoka buti šventam?“ Kalbėjo kun. Artūras Kazlauskas. Pasak Lietuvos sveikatos universiteto kapeliono, klausimas, ar apsimoka būti šventam, reikštų tą patį, kaip klausti, ar apsimoka mylėti, draugauti.

Svarbiausias pabrėžtas dalykas – būti žmogumi, būti tuo, kuo privaloma būti pagal Dievo planą ir stengtis būti į jie panašiems. Šventieji negalvojo apie tai, ar apsimoka būti šventiems. Daugelis raitojosi rankoves ir ėjo dirbti (vienas pavyzdžių – pal. Motina Teresė).

Apie 90 renginio dalyvių gyvai priėmė nuotaikingą kunigo žodį, domėjosi vakaro tema užduodami savo klausimų.

Parengta pagal KAJC informaciją