Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune pagerbtas šv. Mikalojus (2010.12.05)

2010 gruodžio 08, 17:05

Gruodžio 5 d., sekmadienį, Kaune pagerbtas šv. Mikalojus. Šventę miestiečiams rengė Rotušės aikštės draugija.

Šventė pradėta arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis už Kauną ir kauniečius. Jas aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Pamaldoms pasibaigus ministrantai iš arkikatedros į Rotušę, miestiečių lydimi, iškilmingai atnešė didžiulį XVIII a. šv. Mikalojaus paveikslą. Jį tądien, kaip ir visą Rotušę, jos sales, galėjo aplankyti visi norintys. Miestiečiams buvo dovanojami šv. Mikalojaus paveikslėliai, užantspauduoti Suolininkų antspaudu.

Pasak rengėjų, remiantis istorijos duomenimis, šv. Mikalojus galėtų būti miesto globėjas – šv. Mikalojus buvo miesto antspauduose, jo vardas buvo rastas Rotušės koklyje, o atvaizdas yra Suolininkų (prisiekusiųjų) knygoje. Be to, viena seniausių – XV a. pab. Kauno bažnyčių taip pat turi Šv. Mikalojaus titulą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 el. p. info@kn.lcn.lt