Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šančių parapijos maldos grupelių ir tarnautojų popietė (2010.11.19)

2010 lapkričio 19, 07:09

Lapkričio 19 d., sekmadienį po šv. Mišių, Šančių parapijos maldos grupelės ir bažnyčios tarnautojai susirinko parapijos salėje pabendrauti, tiesiog pabūti kartu bei artimiau susipažinti. Buvo rodomas filmas „Besaikė Dievo meilė" (jį šeimų grupelė parsivežė iš Pasaulinės lyderystės konferencijos Klaipėdoje). Po filmo visi susėdo prie suneštinio pietų stalo, dalijosi įspūdžiais, lūkesčiais. Nuspręsta kiekvieno mėnesio vieną sekmadienį visiems susirinkti ir taip stiprinti parapijos bendruomenės ryšius.

Parengta pagal parapijos informaciją