Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Alkio dienos“ akcija Jonavoje (2010.12.08)

2010 gruodžio 08, 17:29

Gruodžio 8 d. Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos Caritas (vedėja – Stanislava Daubarienė) prisidėjo prie visuotinės „Alkio dienos“ akcijos ir vaišino karšta sriuba stokojančius maisto. Drauge su parapijos vikaru kun. Gintaru Blužu OFS buvo aplankyti ir pavalgydinti sąvartyno gyventojai, taip pat Jonavos nakvynės namuose apsistoję varguoliai. Iš viso šilta sriuba buvo pamaitinta 60 žmonių. Nemokamai sriubą išvirti sutiko kavinė „Ūžesys“.

Pagal Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos informaciją