Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras Jėzuitų gimnazijoje „Priklausomybių prevencija” (2004 02 26-27)

2004 vasario 27, 16:52

Vasario 26 – 27 d. Kauno jėzuitų gimnazijos salėje Kauno jėzuitų gimnazija kartu su Kauno jaunimo narkologinės pagalbos centru (KJNPC) surengė dviejų dienų seminarą gimnazijos mokytojams ir tėvams “Priklausomybių prevencija”. Seminarą vedė KJNPC vadovas gydytojas psichiatras A. Veryga ir centro psichologė A. Adomaitytė. Seminaras organizuotas norint suteikti žinių apie rūkymo, svaigalų, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų vartojimo padarinius, apie pagalbą priklausomybę turinčiajam bei prevencinį darbą tarp moksleivių. Pasak rengėjų, remiantis pastarųjų metų tyrimo duomenimis, narkotikų vartojimas išaugo keletą kartų, ypač tarp mokyklinio amžiaus vaikų. 2001 ir 2003 metais Kauno miesto ugdymo įstaigose buvo atlikti žalingų įpročių paplitimo tyrimai. 2003 m. tyrimas parodė, kad 13 proc. 12–18 m. moksleivių rūko, bandžiusiųjų rūkyti yra apie 62 proc., bandžiusiųjų svaigalus – 91 proc., buvo girti daugiau kaip 10 kartų – 18 proc., bent kartą bandė narkotinių medžiagų 11 proc. moksleivių.

Seminare buvo pasidalyta įžvalgomis apie narkotikų paplitimo priežastis Lietuvoje, sąmoningą ir nesąmoningą narkotikų reklamą ir jos kontrolę, vykdomų apklausų bei tyrimų patikimumą ir t. t.

Pasak Kauno jėzuitų gimnazijos socialinės pedagogės R. Balčiūnaitės, Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės tėvų ir mokytojų iniciatyva praėjusiais metais radosi projektas “Bendravimo įgūdžių mokykla”. Šio projekto tikslas – formuoti bendravimo įgūdžius atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei moksleivių poreikius. Pagal šį projektą 2003 m. organizuoti seminarai tėvams, Kulautuvos jėzuitų namuose buvo surengta 5 dienų bendravimo įgūdžių stovykla, 8 klasių moksleiviams kartu su Kauno arkivyskupijos Šeimos centru parengta trijų savaitgalių programa Kulautuvos jėzuitų namuose “Pažink save”. Gimnazijos I a ir I b klasės gimnazistai praėjusiais mokslo metais dalyvavo Kauno miesto švietimo skyriaus surengtame konkurse “Nerūkanti klasė” ir užėmė III ir IV vietas. II klasių gimnazistams Kulautuvos jėzuitų namuose kartu su KJNPC vyko 3 dienų mokymai “Bendraamžiai – bendraamžiams”.