Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune atidaryta paroda apie naujųjų Lietuvos bažnyčių architektūrą ir meną (2002 06 11)

2002 birželio 10, 13:25

Birželio 11 d. Kauno architektų namuose atidaryta paroda “Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas. 1990 – 2001 m.: patirtis ir tendencijos”. Parodos rengėjai – Lietuvos architektų sąjunga (LAS), LAS Kauno skyrius, Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK), Kauno arkivyskupijos kurija, Lietuvos restauratorių sąjunga.

Paroda “Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas. 1990 – 2001 m.: patirtis ir tendencijos” – tai balandžio mėnesį Vilniaus rotušėje LVK ir LAS tuo pačiu pavadinimu surengtos konferencijos ir parodos atnaujintas bei vitražo, tapybos ir skulptūros kūriniais papildytas variantas.

Parodos atidaryme dalyvavęs LVK primininkas ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius priminė susirinkusiems, kad “žmogus gyvas ne vien duona…, kad žmogui reikia kažko daugiau, kas padėtų jam kilti, artėti prie Dievo, savojo Kūrėjo. Būtent čia ir yra visa architektų ir menininkų darbo bei kūrybos prasmė”. Arkivyskupas nuoširdžiai dėkojo visiems architektams ir menininkams, kūrusiems per nelengvą praėjusį dešimtmetį ir savojo darbo dėka padėjusiems žmonėms iš savųjų vargų kelti akis į Dangų. Ganytojas pasidžiaugė, kad į vieną parodą sutelkti pastarojo dešimtmečio sakraliosios architektūros ir meno darbai tikrai stebina savo gausa ir palinkėjo menininkams su Dievo palaima ateityje sukurti dar daug brandžių kūrinių.

Parodos kuratorius LAS pirmininko pavaduotojas architektas K. Pempė šią parodą apibūdino kaip “švietėjišką, apžvelgiančią atkurtos valstybės dešimtmečio bažnyčių, koplyčių statybos, meno kūrinių restauravimo patirtį ir tendencijas, padedančią giliau suprasti Bažnyčios dvasinę, kultūrinę paskirtį, meninę išraišką kaip visumą, profesionalių menininkų, inteligentijos dalyvavimo galimybes kūrybos procese“.

Paroda Kauno architektų namuose (Vilniaus g. 22) veiks iki birželio 27 d. Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienį, nuo 11 iki 18 val., šeštadieniais – iki 17 val. Įėjimas nemokamas.