Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dekanų ir bažnytinių institucijų atstovų bendras posėdis (2004 03 05)

2004 kovo 05, 13:07

Kovo 5 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos dekanų ir bažnytinių institucijų atstovų bendras posėdis. Susitikimas įvyko Kauno arkivyskupo augziliaro vyskupo doc. dr. Jono Ivanausko, kuruojančio dekanų tarybą bei vadinamąją arkivyskupijos sielovados komandą, iniciatyva. Pirmojo tokio pobūdžio susitikime, susipažinus su esama situacija bei poreikiais, siekta geriau suvokti dekanatų vaidmenį plėtojant arkivyskupijos parapijų sielovadą.

Posėdžio metu dekanai trumpai apibūdino savo dekanatų sielovadinę situaciją, o arkivyskupijos Caritas, Jaunimo, Evangelizacijos, Katechetikos, Šeimos centrų vadovai bei atstovai pasidalijo savąja patirtimi bendraujant su dekanatuose veikiančiais savo srities bendradarbiais. 

Vysk. J. Ivanauskas pristatė naujausiais duomenimis paremtą dekanatų bei parapijų statistinę suvestinę. Ganytojas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad išskyrus specifinę Kauno I bei II dekanatų situaciją, visuose kituose pagrindinė dekanato parapija sudaro didžiulę daugumą likusiųjų dekanatų parapijų tikinčiųjų atžvilgiu (pvz., Jonavos parapijoje gyvena per 77 proc. visų dekanato tikinčiųjų, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės parapijose – apie 50 proc.). Todėl, anot vyskupo, ateityje numatoma gerokai stiprinti šių – pagrindinių dekanato parapijų sielovadą, idant po to jos galėtų tapti sielovadinės pagalbos baze kitoms to dekanato parapijoms.

Tokius arkivyskupijos dekanų tarybos ir bažnytinių institucijų atstovų bendrus susitikimus numatoma rengti reguliariai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, (687) 85387, el. paštas: info@kn.lcn.lt