Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS Jėzuitų bažnyčioje (2004 04 23-24)

2004 balandžio 14, 14:22
Lietuvoje minint Pasaulinę gyvybės dieną 2004-ųjų metų naktį iš balandžio 23-osios į 24-ąją
ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO (Jėzuitų) BAŽNYČIOJE (Rotušės a. 8, Kaune)
PROGRAMA
 
19.00 - 21.00      Jaunimo malda už Gyvybę.
                                    Veda Kauno Jėzuitų gimnazijos auklėtiniai, vad. Audronė Remeikienė.
 
21.00 val.                                  ŠVENTOSIOS MIŠIOS. Eucharistijos šventimui vadovauja ir homiliją sako arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius SJ
Gieda Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos choras,  vad. Arvydas Paulauskas.
 
22.00 - 23.00            Adoracija tyloje.
 
23.00 - 24.00        Šeima – Gyvybės lopšys”.
Veda Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojai, vad. Jūratė Lenkuvienė ir  Onutė Darbutaitė.
 
00.00 - 1.00           Vidurnakčio mąstymas – Eucharistinis pašnekesys.
Vadovauja Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Emilis jotkus ir parapijos šeimos.
 
1.00 - 2.00       Džiaugsmo slėpiniai. Maldą, apmąstymus ir giesmes veda Eucharistinio Jėzaus seserys, vad. ses. Egidija Genė SJE. 
2.00 - 3.00           Šviesos slėpiniai. Maldą, apmąstymus ir giesmes veda Švč, M. Marijos Rožinio bendruomenė, vad. Aldona Statkevičienė.
3.00 - 4.00           Skausmo slėpiniai. Maldą, apmąstymus ir giesmes veda marijos Legionas, vad. Janina Plačinskienė.
4.00 - 5.00           Garbės slėpiniai. Maldą, apmąstymus ir giesmes veda Pranciškonų Pasauliečių ordino nariai, vad. Ramūnas Patinskas OFS.
 
5.00 val.                                   ŠVENTOSIOS MIŠIOS.
Eucharistijos šventimui vadovauja ir homiliją sako kun. Evaldas Vitulskis, Kauno Arkikatedros bazilikos administratorius.
Gieda bendruomenės nariai.
 
 
Kita Eucharistinė adoracijos naktis  vyks Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje (Kaune, Rotušės a. 8) 2003 m. iš birželio 16-osios į 17-ąją, švenčiant Švč. Jėzaus Širdies iškilmę (06.18) ir Nekaltosios Švč. M. Marijos Širdies minėjimą (06.19).
 
EAN rengėjai