Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Katalikų tėvų asociacijos (KTA) Kauno arkivyskupijos skyriaus steigiamoji konferencija (2004 04 17)

2004 balandžio 16, 13:22

PROGRAMA

9:00 val.          Šv. Mišios, Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje (Rotušės a. 9, Kaunas).

10:00 val.        Registracija.

10:30 val.        Įžangos žodis, KTA vicepirmininkas V. Abraitis.

10:40 val.        Tėvai – svarbiausieji ugdytojai, J.E. arkivyskupas S. Tamkevičius.

11:00 val.        Pasaulėžiūros kontrabanda į mokyklas valstybės vardu, B. Obelenienė.

11:20 val.        Šiandienos aktualijos ir tėvų vaidmuo, darbas grupėse.

12:30 val.        Grupių darbo pristatymas.

13:00 val.        Pietūs (Jėzuitų gimnazijos valgykloje).

14:00 val.        Grupių darbo apibendrinimas.

14:30 val.        Poreikis organizuotai tėvų veiklai, darbas grupėse teritoriniu principu.

15:30 val.        KTA Kauno arkivyskupijos skyriaus valdybos rinkimai.

16:30 val.        Apibendrinimas ir rezoliucijos priėmimas.

Laukiame ir prašome apie atvykimą pranešti iš anksto, iki š. m. balandžio 16 d.:

B. Obelenienei tel. 8687 25754,el. paštu: birut@gyvybe.lt ,

arba R.Baltrušaitienei  tel. 8686 50736, el. paštu: balramune@one.lt .

 

KTA taryba