Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Bažnyčios hierarchai su LR Prezidentu aptarė Opratyvinės veiklos įstatymą (2002 06 11)

2002 birželio 12, 08:25

Birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) vicepirmininku Vilniaus arkivyskupu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, LVK pirmininku Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, Valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi Mečiu Laurinkumi, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmuoju pavaduotoju Žimantu Pacevičiumi ir Policijos generaliniu komisaru Vytautu Grigaravičiumi prezidentūroje aptarė Operatyvinės veiklos įstatymą ir svarstė, kaip garantuoti religinės išpažinties paslaptį.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovai dar kartą pabrėžė, kad jiems svarbiausia, jog būtų išsaugota išpažinties paslaptis ir nesuteikiamas pretekstas tikinčiųjų nepasitikėjimui. Po susitikimo kardinolas A. J. Bačkis teigė: “Mums rūpi išsaugoti patį principą ir nepalikti jokių abejonių, kad žmonėms būtų aišku, jog kunigas yra laisvas nuo bet kokių pavojų”. Arkivyskupas S. Tamkevičius nors ir pasidžiaugė, kad nepažįsta nė vieno specialiųjų tarnybų užverbuoto kunigo ir yra tikras, jog nė vienas kunigas neišduos išpažinties paslapties, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl tikinčiųjų reakcijos. “Bažnyčia tikrai nori, kad žmonės galėtų pasitikėti kunigais, o jeigu įstatymas būtų ne visai tinkamai suformuluotas ir tas nepasitikėjimas iškiltų, tai būtų problema ne tik Bažnyčiai, bet ir pačiai valstybei”, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Valstybės saugumo departamento vadovas M. Laurinkus patikino, kad per pastarąjį dešimtmetį kunigai nebuvo verbuojami dirbti specialiųjų tarnybų operatyviniais darbuotojais. Tačiau jis taip pat pripažino, jog, svarstant šio įstatymo projektą, buvo padaryta klaida, nes nebuvo tartasi šiuo klausimu su dvasininkijos atstovais. Pasak M. Laurinkaus, dabar tikrai bus rastas visiems priimtinas sprendimas.

Pasirašyti, vetuoti ar grąžinti Seimui priimtą Operatyvinės veiklos įstatymą prezidentas V. Adamkus apsispręs per keletą dienų. Jau po šio įstatymo priėmimo 73 parlamentarai yra pasirašę V. Adamkui prašymą, kad šis Operatyvinės veiklos įstatymą grąžintų Seimui taisyti.