Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pristatyta Lacrimos biblinių meditacijų knyga (2004.04.16)

2004 gegužės 06, 13:00

Balandžio 16 d. Kaune, Maironio literatūros muziejuje, vyko susitikimas su poete ses. Marija Katiliūte Lacrima. Atvelykiui skirtame renginyje pristatyta jos meditacijų knyga “Jausti su Bažnyčia”, skirta liturginio C metų ciklo skaitiniams; taip pat atnaujinta pažintis su anksčiau pasirodžiusia knyga Čiurlionio paveikslų temomis “Irkis į gilumą”. Renginyje dalyvavo abiem knygoms įžangos žodį parašęs kun. Vaclovas Aliulis MIC, vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Renginį vedė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, poeziją skaitė Vida Mickuvienė, grojo smuikininkė Kristina Katavičiūtė. Kun.V. Aliulis pasakojo apie ilgametį bendradarbiavimą su poete, prasidėjusį beveik prieš keturis dešimtmečius rengiant Liturginį maldyną, kurį papildė Lacrimos Kryžiaus kelio ir rožinio slėpinių eiliuotos meditacijos. 1988 m. įsteigus “Katalikų pasaulio” žurnalą, labai pravertė M. Katiliūtės redakcinio darbo patirtis. Prisiminimais dalijosi ir poetės brolis, buvęs Seimo narys Povilas Katilius.

Pati knygos autorė sakė, kad jos kūryba – mąstomoji poezija – skirta skaityti veikiau tyliai ir vienumoje. Ji kalbėjo apie nelengvą soneto formą ir laisvesnę biblinių meditacijų poetinę raišką. Ses. Marija sakė rengianti meditacijas ir kitiems – A ir B – metams.