Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kolpingo draugijos bei tarptautinio projekto „Eurofamilia" surengta konferencija „Meilė – šeimos siela” (2004.04.15)

2004 gegužės 06, 13:02

Balandžio 15 dieną Lietuvos Kolpingo draugija ir Tarptautinis projektas "Eurofamilia" surengė šeimos politikai skirtą konferenciją "Meilė – šeimos siela", kurioje dalyvavo įvairių Kauno visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Kolpingo draugijos generalinė sekretorė L. Kalibataitė.

Konferencijoje dalyvavęs mons. H. Stadleris, apžvelgdamas, kaip Bažnyčios požiūriu tradicinė šeima atrodo Vakarų visuomenėje, teigė, kad tiek Vakaruose, tiek posovietinėse valstybėse būtina vadovautis šeimos, kurioje vaikas turi būti auklėjamas abiejų tėvų partnerystės sutartimi, lygiavertiškumo principu. Pasak jo, šeimoje vaikai mokosi tikėjimo tiesų, bet kai yra nutrūkęs jų tradicinis perdavimas, jauniems tėvams vis sunkiau ugdyti vaikus krikščioniškai. Bažnyčios užduotis – stiprinti jaunų žmonių pasirengimą santuokai ir atgaivinti tradicinę šeimą šiuolaikiniame pasaulyje. Prelegentas atkreipė dėmesį į išsiskyrusių šeimų vaikus, vienišoms motinoms iškylančias socialines, moralines, ekonomines problemas, šeimas, išgyvenančias skyrybų krizę. Vakarų patirtis rodo, kad šeimoms būtina burtis į vadinamąsias “šeimas”, kuriose būtų dalijamasi džiaugsmu ir skausmu. Prelegentas paakino Kolpingo šeimą sudaryti grupę žmonių, kurie galėtų atstovauti šeimai Vyriausybėje, žiniasklaidoje ir kitose instancijose.

Šeimos santykių instituto socialinis darbuotojas Gediminas Malinauskas, remdamasis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, įgytomis dirbant specializuotame dienos centre Kaune, kalbėjo apie šeimos įtaką vaiko psichinei sveikatai. Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Onutė Darbutaitė apžvelgė, kuo gyvena jaunimas šiandien, kokioje šeimoje jis gyvena, ką gali gauti iš šeimos ir ką gero jam gali duoti šeima. Ji taip pat pristatė Šeimos centre vykdomas programas. Pasak prelegentės, jaunam žmogui ypač svarbu akcentuoti tvirtos tradicinės šeimos svarbą, vertybes, paremtas meile, atsakomybe ir įsipareigojimu.

Nuo ko reikėtų pradėti vykdyti paramos šeimai politikos reformą savo įžvalgomis dalijosi Kauno savivaldybės atstovas Ramūnas Garbaravičius. Apie šeimos situaciją, kuri tenkintų vaikus, kalbėjo Kauno savivaldybės tarybos narys Eligijus Dzežulskis. Konferencijos dalyviai diskutavo šeimos klausimais.

Na,  o balandžio 24 d. Lietuvos Kolpingo draugijos jaunimo skyrius, minėdamas Pasaulinę paslaugumo dieną, pakvietė savanorius švarinti Kauno miesto aplinką. Šiemet pasirinktas Kauno senamiestis bei Santaka. Ryte prie Kauno rotušės susirinkęs jaunimas aptarė, kurias apylinkės vietas tvarkys ir pasiskirstė į grupeles. Savanoriai dirbo iki pietų. Taip paminėti Pasaulinę paslaugumo dieną kolpingiečiams jau tampa tradicija.