Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Programa „Stebėk, vertink, veik”

2004 kovo 29, 13:04

Kovo 28 dieną Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyko Kauno arkivyskupijos šeimų, parapijos kunigų ir pastoracinių tarybų šeimų sekcijos atstovų antrasis susitikimas. VDU dėstytoja N. Liobikienė susitikimo dalyvius supažindino su “Stebėk, vertink, veik“ programa, parengta pagal tarptautinio krikščioniškų šeimų judėjimo, kurio narius vienija idėja stiprinti krikščioniškąsias vertybes šeimose visame pasaulyje, medžiagą. Šio judėjimo pagrindas – šeimų grupės (ne daugiau kaip 10 šeimų vienoje grupėje), kurios renkasi kartą per mėnesį. Šios šeimų grupės vadovaujasi metodu “Stebėk, vertink, veik”, siekiančiu, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną šeimą, kad krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas šeimoje būtų grįstas tvirtu tikėjimu ir krikščionišku elgesiu, kad šeimos, gyvenančios tikėjimo vienovėje, žodžiais ir darbais padėtų kitoms šeimoms.

Remdamosi šia programa, Šeimos centre kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį susitikusios šeimos meldžiasi, klausosi skaitinių, apmąsto Dievo žodį, dalijasi įžvalgomis apie šeimą ir Bažnyčią. Pasak Šeimos centro direktorės J. Lenkuvienės, tikimasi, kad šeimos, susitikimų metu įgavusios patirties, kaip teoriškai ir praktiškai naudotis “Stebėk, vertink, veik” metodu, stengsis savo aplinkoje burti šeimas į analogiškas grupes.