Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Tikybos mokytojų atestacija (2004.03.25)

2004 kovo 26, 13:05

Kovo 25 d. Kaune vyko katalikų tikybos mokytojų atestacijos įskaitos “Katalikų tikybos dalyko ir jo mokymo metodikos naujovės” II sesija. Joje dalyvavo 37 mokytojai iš visų Lietuvos vyskupijų. Sesijai buvo galima rengtis iš anksto pagal medžiagą, kurią lektoriai – dr. Vida Vainilavičiūtė, Tomas Viluckas, mgr. Milda Ališauskienė ir Vaiva Zuzevičiūtė – buvo išdėstę tikybos mokytojams vasario 19 – 20 d. vykusioje sesijoje. Įskaitos rezultatais liko patenkinti dauguma joje dalyvavusiųjų ir darbus vertinusių dėstytojų: 29 mokytojų žinios buvo įvertintos puikiai arba labai gerai. Įskaitos dalyviai šioje sesijoje įgijo tvirtus pagrindus nagrinėdami šių dienų visuomenei būdingas naujojo religingumo apraiškas, ekumeninio dialogo Lietuvoje trukdžius ir galimybes, taip pat ypač svarbias tikybos mokytojams LVK Švietimo komisijos gaires tikybos mokymui ir parapinei katechezei diferencijuoti.

Tą pačią dieną savo posėdį surengusi Katalikų tikybos mokytojų atestacijos kvalifikacijos komisija įskaitoje dalyvavusiems mokytojams suteikė rekomendacijas vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai gauti (iš jų, išimties tvarka, trims, neturintiems pedagoginio išsilavinimo). Penki vyr. mokytojai pagal pateiktus metodinius jų veiklos rodiklius rekomenduoti mokytojo metodininko kategorijai gauti. Taip pat mokytojoms metodininkėms, tikybos vadovėlių autorėms Sofijai Palionienei ir Ritai Ratkevičiūtei, išimties tvarka komisija rekomendavo suteikti mokytojo eksperto kategoriją. Eksperto kategorijai gauti taip pat rekomenduota Vilkaviškio vyskupijos vyr. mokytoja Odeta Vasiliauskaitė. Kvalifikacines kategorijas, atsižvelgdamos į komisijos rekomendacijas, šiems mokytojams suteiks mokyklų atestacijos komisijos.