Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gyvybės dienai paminėti skirti renginiai Kaune

2004 gegužės 14, 12:02

Jau dešimtmetis kai Lietuvoje švenčiama Pasaulinė Gyvybės diena – pirmą kartą ji paminėta 1994 m., o nuo 1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu mūsų šalyje ji švenčiama kasmet paskutinį balandžio sekmadienį, siekiant kiekvienam priminti neprilygstamą žmogaus gyvybės vertę!

Šiais metais šventės išvakarėse balandžio 23 d. vakare Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Eucharistijos adoracijos naktis “Už gyvybę” prasidėjo jaunimo malda. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė arkiv. S. Tamkevičius, giedojo Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės (Palemono) parapijos choras. Po adoracijos tyloje, vadovaujant Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojoms J. Lenkuvienei ir O. Darbutaitei, buvo apmąstoma šeimos, kaip gyvybės lopšio, prasmingumas ir vertė. Vidurnakčio mąstymui – Eucharistiniam pašnekesiui vadovavo Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. E. Jotkus ir parapijos šeimos. Taip pat apmąstyti Džiaugsmo, Šviesos, Skausmo, Garbės slėpiniai, giedota giesmės. Eucharistijos naktis baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo ir homiliją sakė Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. E. Vitulskis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, minint šią dieną bei siekdamas išplėsti gyvybės kultūros puoselėtojų būrį, balandžio 25 d., sekmadienį, pakvietė Kauno arkivyskupijos pastoracines tarybas savo parapijose organizuoti Pasaulinei gyvybės dienai skirtus renginius. Šią dieną Kauno bažnyčiose už šeimas ir gyvybės kultūrą aukotos šv. Mišios, jų metu perskaitytas Gyvybės dienai skirtas Lietuvos vyskupų laiškas (pilnas laiško tekstas: http://www.lcn.lt/bl/news/?newsid=1220 ).

Tądien arikyvskupijos Šeimos centre taip pat surengtas šeimų susitikimas su VDU dėstytoja Nijolė Liobikiene. Kalbėtasi apie šeimos atvirumą gyvybei. Jurbarko dekanato jaunimas, susitikęs su programos “Pažink save” savanoriais, akcentavo šeimos svarbą. Kauno jėzuitų gimnazijoje mokytojams, katechetams ir Religijos studijų kolegijos studentams seminarą tema “Gyvybės kultūros perteikimo praktiniai metodai” vedė arkivyskupijos Šeimos centro socialinė darbuotoja Onutė Darbutaitė.

Balandžio 25 dienos vakare Šeimos centro iniciatyva Kauno lėlių teatre buvo rodomas Prienų “Žiburio” gimnazijos krikščioniškojo teatro studijos spektaklis “Džonatanas Livingstonas žuvėdra”. Teatro fojė demonstruotos skaidrės apie kūdikio vystymąsi motinos įsčiose.

Arkivyskupijos Šeimos centro programos “Pažink save” koordinatorė O. Darbutaitė Gyvybės dienai įprasminti surengė šeimos nuotraukų akciją “Mano šeima yra svarbi, nes…”. Ant savo šeimos nuotraukos antrosios pusės jauni žmonės rašė mintis, kodėl šeima jiems yra svarbi. Parengta nuotraukų ekspozicija pirmiausia eksponuota savo mokyklose, parapijose, o balandžio 25 d. – Kauno lėlių teatre.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro krizinio nėštumo programos koordinatorė A. Bačėnienė kartu su Visuomenės sveikatos centro, Kartų namų vyresnio amžiaus moterimis surengė akciją “Viltingi žingsniai”. Moterys, numezgusios vilnonių kojinių, padovanojo jas Kauno miesto gimdymo namuose gimusiems mažyliams bei padėkojo medikams už jų kasdienį rūpinimąsi gyvybe. Taip pat Kauno arkivyskupijos Šeimos centro iniciatyva surengtos akcijos “Už gyvybės kultūrą” metu Kauno arkivyskupijos parapijos paragintos nuo Didžiojo penktadienio visus metus melstis Jono Pauliaus II malda už gyvybės kultūros puoselėjimą.

Balandžio 23 – 24 d. Lietuvos katalikiškųjų mokyklų pedagogų asociacijos iniciatyva Kauno jėzuitų gimnazijoje vyko Mažosios scenos dienos–2004: “Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laivus” (Jn 8, 32). Pasak rengėjų, šių metų šventės tema apie išlaisvinančią tiesą kvietė šventės dalyvius apmąstyti savo žmogiškąją egzistenciją – gyvybę. Šventės metu Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas, Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centras, Vilniaus vaikų meno studija “Terra bella”, jaunieji teatro mylėtojai iš Kauno jėzuitų, Kretingos pranciškonų gimnazijų, Klaipėdos Prano Mašioto, Panevėžio vysk. Kazimiero Paltaroko, Kauno Mato Šalčiaus, Vilniaus “Versmės” vidurinių mokyklų ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos parodė lietuvių ir užsienio autorių spektaklius bei savo kūrybos menines interpretacijas, pasakojančias apie tiesą, draugystę meilę, pagarbą ir atjautą žmogui. Šventėje dalyvavo ir įžvalgomis apie gyvybės prasmę ir vertę dalijosi Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja O. Darbutaitė, vyko kūrybiniai užsiėmimai atskiromis grupėmis.