Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos ir KVAD'o vadovai aptarė Bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą

2002 birželio 17, 10:32
Birželio 14 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kurijoje susitiko su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamente direktore Diana Varnaite bei pagrindiniais KVAD’o specialistais – Dalia Krūminiene, Brone Raupėniene, o taip pat su SP UAB “Lietuvos paminklai” direktoriumi Vidmantu Drumstu, UAB “Restauracija” direktoriumi Kęstučiu Vaikšnoru.

Susitikimo metu aptartos 2001 m. rugsėjo 29 d. tarp KVAD’o ir Kauno kurijos pasirašytos Bendradarbiavimo sutarties vykdymo nuostatos bei perspektyvinės arkivyskupijos kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauracijos darbų programas. Daugiausia dėmesio skirta Kauno arkivyskupijos muziejaus, Kunigų seminarijos, Šiluvos šventovės bei arkikatedros bazilikos restauravimo bei išsaugojimo problemoms aptarti, apžvelgti jau nuveikti bei numatyti artimiausios ateities darbai.