Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato kunigų susirinkimas (2004.05.18)

2004 gegužės 19, 17:06

Gegužės 18 d. Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vyko eilinis Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Jo metu svarstyti jaunimo sielovados klausimai, todėl susirinkime dalyvavo atstovai iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro: Arūnas Kučikas ir Ramunė Gecaitė.

A. Kučikas pateikė kunigams keletą minčių apie jaunimo pastoracijos ypatumus, atsižvelgiant į nūdienos kultūrinę, psichologinę situaciją ir iššūkius. Kunigai pasidalijo savo patirtimi ir pastabomis, su kokiomis problemomis susiduriama jų parapijose ir kas nuveikta šioje srityje.

Jaunimo centro atstovai taip pat pristatė liepos mėnesį Šiauliuose vyksiančių Lietuvos Jaunimo dienų programą, supažindino su aktualijomis ir planais. Dekanas kun. Vytautas Grigaravičius kunigus pakvietė organizuoti dalyvių grupes iš savo parapijų ir aktyviai paremti šį visų vyskupijų rengiamą jaunimo sąskrydį. Nutarta iki birželio 10 d. sudaryti vykstančiųjų į Jaunimo dienas sąrašus, taip pat numatyta surengti parapijose po keletą susitikimų, kurie būtų skirti pasirengti šiai Lietuvos jaunimo šventei.

Kitas, paskutinis prieš vasaros atostogas, dekanato kunigų susirinkimas planuojamas birželio pradžioje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt