Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atvirų durų dienos Kauno kunigų seminarijoje (2004.05.08,15-16)

2004 gegužės 16, 13:39

Gegužės 8 d. Kauno kunigų seminarijoje (KKS) ir gegužės 15-16 d. Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, vyko jau tradicinėmis tampančios atvirų durų dienos. Kaune jose dalyvavo apie  pusę šimto žmonių – besirengiančių stoti į seminariją, jų bei jau studijuojančiųjų klierikų artimieji. Atvirųjų durų dienai numatytos programos metu susirinkusieji turėjo progos apžiūrėti seminariją, susipažinti su vadovybe, drauge švęsti šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje, dalyvauti bendroje agapėje.

KKS rektorius kun. Aurelijus Žukauskas susirinkusiems kalbėjo apie stojimo į seminariją bei gyvenimo joje tvarką, apie studijų programas seminarijoje bei Katalikų teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete. Rektorius gyvenimą kunigų seminarijoje palygino su Emauso mokinių būsena: „čia ateinama, gyvenama drauge, siekiant dar labiau asmeniškai pažinti Kristų, įsiklausyti ir suprasti Jo mokymą, idant iš čia išėję taptume tikrais Jėzaus apaštalais šių dienų pasaulyje“. Daugiau apie dvasinį ugdymą kalbėjo seminarijos dvasios tėvas kun. Arvydas P. Žygas, pabrėžęs „labai sąmoningo bei motyvuoto apsisprendimo būtinybę renkantis kunigiškosios tarnystės kelią“.

Kitą savaitgalį (gegužės 15-16 d.) besirengiantys stoti į seminariją jaunuoliai buvo pakviesti apsilankyti Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose praėjusiais metais įsikūrusiame parengiamajame seminarijos kurse. Su šio kurso gyvenimo, studijų bei dvasinio ugdymo tvarka būsimus alumnus supažindino KKS parengiamojo kurso vadovas kun. Kęstutis Kėvalas bei dvasios tėvas kun. Erastas Murauskas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt