Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO IŠKILMĖS (2004.06.24)

2004 birželio 18, 13:15

Kaune pradedama nauja tradicija – minint Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę, nuo šiol bus švenčiama Arkivyskupijos diena. Pasak arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, „taip nutarta ne vien todėl, kad ši diena Lietuvoje paskelbta išeigine, bet pirmiausiai dėl to, kad Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas ir tai suteikia puikią progą iškilmingai švęsti bei Dievui dėkoti už Jo teikiamas malones, užtariant mūsų dangiškajam globėjui; be to, tai gera proga padėkoti ir mūsų arkivyskupijos žmonėms, ištikimai tarnaujantiems Dievui ir Bažnyčiai“.

Iškilmės prasidėjo jau išvakarėse – birželio 23 d., trečiadienio, vakarą vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje: po vakarinių (18 val.) Šv. Mišių vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija – viena adoracijos valanda buvo skirta jaunimui ir ją vedė maldos grupė „Ugnies vaikai“, už antrąją adoracijos valandą atsakingi pasauliečiai tretininkai – sodalės, pranciškonų ir karmelitų trečiojo ordino nariai, o trečiąją adoracijos valandą vedė pašvęstojo gyvenimo nariai – vienuoliai bei vienuolės. Vigiliją užbaigta bendra susirinkusiųjų Valandų liturgijos naktinė malda.

Birželio 24 d., ketvirtadienio rytą (10 val.) iškilmingą Eucharistijos liturgiją drauge su arkivyskupu švęsti arkikatedroje susirinko kunigai iš visos Kauno arkivyskupijos; Šv. Mišių metu buvo suteikti diakono bei kunigo šventimai. Giedojo jungtinis Kauno miesto parapijų choras. Po pamaldų (12 val.) arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.) vyko šventinė konferencija, kurios metu arkivysk. S. Tamkevičius pagerbė už tikėjimo liudijimą savuoju gyvenimu bei ištikimą tarnystę Dievui ir Jo žmonėms Kauno arkivyskupijoje nusipelnusius kunigus, seseris vienuoles ir pasauliečius. Šiandieninę arkivyskupijos pastoracinę situaciją bei perspektyvas apžvelgiantį pranešimą perskaitė arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Iškilmės užbaigtos kurijoje bendra Viešpaties vynuogyno darbininkų Kauno arkivyskupijoje agape.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-44279 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt