Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno kurijoje lankėsi šiaurinių Vokietijos žemių atstovų delegacija (2002 06 11)

2002 birželio 12, 11:01
Birželio 11 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje lankėsi kelių šiaurinių Vokietijos žemių burmistrų, parlamentarų bei savivaldos atstovų delegacija. Susitikime su LVK pirmininku, Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi svečiai teiravosi apie Valstybės ir Bažnyčios santykius Lietuvoje, apie Bažnyčios vaidmenį ir įtaką okupacijos metais bei Nepriklausomybės kovų laikotarpiu, apie šiandieninę Katalikų Bažnyčios veiklą socialinėje, švietimo bei ugdymo srityse.