Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Tėvas suteikė garbės titulus trims Kauno arkivyskupijos dvasininkams

2004 rugpjūčio 27, 19:36

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II monsinjorą Vytautą Steponą VAIČIŪNĄ paskyrė Šv. Sosto Garbės prelatu.

Kunigai Adolfas GRUŠAS ir Artūras JAGELAVIČIUS paskirti Šv. Tėvo kapelionais (monsinjorais).