Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos tikybos mokytojų konferencija (2004.08.26)

2004 rugpjūčio 26, 00:00

Rugpjūčio 26 d. Kaune buvo surengta Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų naujų mokslo metų atidarymo konferencija “Ateik ir sek paskui mane”. Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, sveikindamas pedagogus, pabrėžė kiekvieno tikybos mokytojo dvasinio gyvenimo svarbą. Šventei tęsiantis Religijos studijų kolegijos salėje arkivyskupas pakvietė visus tikybos mokytojus į aktyvesnį maldos gyvenimą, be kurio neįmanoma dvasinė branda. Kalbėdamas apie naują eksperimentinę katalikų tikybos programą, ganytojas ragino mokytojus būti budrius bei akcentavo, kad svarbiausia mokytojų darbe – Jėzus Kristus. Lietuvos katechetikos centro direktorius kun. V. Balčaitis palinkėjo visiems drąsos.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė J. Jančiukienė savo sveikinimo žodyje akino visus ne tik eiti pas Viešpatį Jėzų Kristų, bet ir sekti juo kasdieniame gyvenime. Po meninės programos, kurioje skambėjo “Aukuro” vidurinės mokyklos muzikos mokytojos J. Dailydėnienės atliekami muzikos kūriniai ir A. Girininkienės skaitoma ištrauka iš Just. Marcinkevičiaus poemos “Siena”, Kauno J. Grušo vidurinės mokyklos technologijos mokytoja ekspertė A. Markvaldienė ir Dainavos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja ekspertė S. Palionienė dalijosi savo patirtimi integruojant pamokas. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė A. Girininkienė pabrėžė integracijos svarbą, įvardijo jos privalumus ir grėsmes. Konferencija baigėsi agape.