Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminklinei Prisikėlimo šventovei Pietų Korėjos banko auka (2004.10.05)

2004 spalio 06, 17:57

Spalio 6 d. popietę paminklinėje Priskėlimo bažnyčioje Pietų Korėjos banko Dallant Bank Inc. prezidentas p. Duck-su Kang perdavė Kauno m. dekanui bei šios parapijos klebonui kunigui Vytautui Grigaravičiui oficialų laišką, kuriuo pranešama apie šio investicinio banko skirtą 10 tūkst. JAV dolerių (apie 28 tūkst. litų) auką šventovės atstatymui.

P. Duck-su Kango teigimu, jam „tenka didelė garbė perduoti šią paramą Prisikėlimo bažnyčiai, kuri yra simbolis visų Lietuvos piliečių viltingos ateities. Pietų Korėja, išgyvenusi panašią prievartinės okupacijos istoriją, suvokia bei užjaučia Lietuvos kančias ir negandas, tekusiąs iškęsti Sovietų Sąjungos okupacijos metais. Todėl dabar, atgavus laisvę ir nepriklausomybę, drauge su Lietuvos Respublikos piliečiais mes džiaugiamės ir švenčiame šią nuostabią galimybę – patiems rinktis bei kurti savo ateitį“, sakoma prezidento laiške. 

Duck-su Kangas padėkojo ir LR Seimo tarpparlamentinės grupės ryšiams su Pietų Korėja pirmininkei Rasai Juknevičienei, kuri, pasak banko prezidento, „suteikė mums galimybę įsitraukti į Lietuvos ateities kūrimą“. Ceremonijoje dalyvavusius Kauno m. merą A. Garbaravičių bei parlamentarę R.Juknevičienę  p. D. Kangas čia pat patikino „padarysiąs viską, kad tęstųsi jų ištikimos partnerystės ryšiai tiek su Kauno miestu, tiek ir su Lietuvos Respublikos valdžia“.

Kun. V. Grigaravičius padėkojo ponui D. Kangui už paramą, kuri, pasak kunigo, „yra ženklas Jūsų didelės širdies ir tikėjimo, o taip pat ir meilės mūsų Tėvynei išraiška“. Įteikęs padėkos raštą kun. V. Grigaravičius pabrėžė, kad tai pirmas kartas, kuomet  Tautos šventovei aukoja oficialūs užsienio asmenys. Po to klebonas banko prezidentui bei jį lydėjusiai delegacijai trumpai papasakojo šventovės istoriją, aprodė bažnyčią, užvedė jau baigto remontuoti stogo terasos.

Šiuo metu Prisikėlimo bažnyčioje baigiami vidaus tinkavimo darbai, ateinančią savaitę numatoma pradėti dengti šventovės grindis. Pasak kun. V. Grigaravičiaus, kuris yra ir Vš.Į. Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos direktorius, „šiais metais Kauno m. Savivaldybės paimtos paskolos šventovės atstatymui panaudojimas vyksta sklandžiai, pagal numatytą grafiką, todėl tikimąsi kad bažnyčia bus pašventinta kaip ir planuojama – dar šiais metais per Šv. Kalėdas“. Šią vasarą pašventinta užbaigtoje tvarkyti bažnyčios stogo terasoje jau įrengta koplyčia.

Tuo pačiu kun. V. Grigaravičius pastebėjo, jog turimų lėšų tikrai neužteks užbaigti visus reikalingus darbus, tad žmonės vis dar gali aukoti Prisikėlimo šventovės atstatymui, pvz., paskambinę telefonu 8 900 80019 galite paaukoti dešimt litų, o paskambinę telefonu 8 900 70019 – penkis litus; norintys paaukoti didesnę sumą, pinigus gali pervesti į Viešosios įstaigos „Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo taryba“ sąskaitą: a/s LT927300010076659246, AB Bankas Hansa - LTB Kauno reg. sk., kodas 73000.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt