Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Rekolekcijos Kauno kunigų seminarijoje bei Parengiamajame kurse

2004 spalio 06, 16:00

Rugsėjo 28-30 d. Šiluvuje Jono Pauliaus II namuose Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso klierikams mokslo metų pradžios rekolekcijas kaip ir kasmet vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas kvietė naujuosius klierikus atsiversti - t.y. atsigręžti į Dievą, atsiverti tikram dialogui su Viešpačiu, idant galėtų rimtai apsisręsti siekti kunigystės. Apie kunigo pašaukimą, kaip visiškai atsidavusios tarnystės Dievui ir Jo žmonėms gyvenimą, arkivyskupas kalbėjo pasiremdamas Biblija, Bažnyčios tėvų bei Magisteriumo raštais, o taip ir savo kunigiškosios tarnystės patirtimi.

Spalio 4 – 6 d. Kauno kunigų seminarijos klierikams rekolekcijas, kurių pagrindinė tema buvo “Dvasininko pašaukimas – pašaukimas šventuman”, vedė Panevėžio ordinaras vysk. Jonas Kauneckas. Buvo kalbama šiomis temomis: tylos svarba, nusižeminimas, gyventi tuo, ką skelbi, Dievo visagalybė ir Dievo bejėgiškumas, kryžius ir kančia mūsų gyvenime, maldos svarba pašaukime, dvasinis vadovavimas, pastoracija tarp vargstančiųjų, karštumas dėl Viešpaties, celibatinis skaistumas. Taip pat vyko klausimų-atsakymų popietė, kurios metu klierikai galėjo sužinoti vyskupo nuomonę jiems rūpimais klausimais.

, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba