Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno jėzuitų gimnazijos jubiliejus (2004.10.09)

2004 spalio 09, 16:18

Spalio 9 d. Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenė minėjo gimnazijos įkūrimo 355-ąsias ir atkūrimo 80-ąsias metines. Bendruomenė pakvietė kartu švęsti šį jubiliejų buvusius gimnazijos mokytojus ir moksleivius. Šventė prasidėjo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Lietuvos ir Latvijos provincijolas kun. Aldonas Gudaitis SJ, gimnazijos direktorius kun. Gintaras Vitkus SJ ir kapelionas kun. Rytis Gurkšnys SJ. Pamokslą sakęs kun. G. Vitkus pabrėžė, kad prieš daugelį metų atidaryta mokykla siekiant jaunus žmones išmokyti klausytis ir išgirsti, ką kalba Dievas, gamta, pasaulis. “Neužtenka tik pažinti tikėjimo tiesas, protu jas suvokti, – reikia tikėti ir pasitikėti Dievu, ir tik ekstremaliomis situacijomis išryškėja, ar mūsų širdis patikli, ar mes klausomės Dievo žodžio, ar juo pasitikim”, – kalbėjo kunigas.

Po sveikinimų vyko klasių susitikimas. Šventė, kurios tema buvus “Jėzuitų gimnazija vakar, šiandien ir rytoj” tęsėsi trijose darbo grupėse. 5–8 klasių moksleiviai salėje atliko kūrybinę užduotį “Auginam gimnazijos sodą”. I–III gimnazijos klasės vienuolyno salėje surengė viktoriną “Ką aš atsimenu ir kuo man brangi Kauno jėzuitų gimnazija?” IV klasės gimnazistai, Tėvų komitetas, Mokinių taryba Perkūno name organizavo diskusiją-apklausą ”Ar jėzuitų ugdymas atitinka laikotarpio poreikius ir padeda formuotis visapusiškai asmenybei?” Šios grupės dalyviams moksleiviai pristatė temas: “Rekolekcijos ir dvasinis ugdymas” bei “Moksleivių ugdymas per socialinę veiklą”, atskleidžiančias, kaip ugdomas moksleivių dvasingumas, mokoma gerumo ir meilės artimui. Po pietų vyko debatai “Jėzuitų ugdymas yra universalus”. Šventė baigėsi bendra vakarone.