Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kredito unija įsijungė į Lietuvos centrinę kredito uniją

2004 spalio 27, 16:26

Spalio 27 d., po arkivyskupijos kunigų susirinkimo, kurijos salėje vyko Kauno arkivyskupijos Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Jame unijos valdybai pasiūlius buvo nuspręsta jungtis į Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), į kurią jau yra įstojusios visos 53 mūsų šalyje veikiančios kredito unijos.

Pasak susirinkime dalyvavusio LCKU valdybos pirmininko Ramūno Stankevičiaus, šis visų unijų kooperavimasis atveria didesnes perspektyvas ir leis pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kurie neįmanomi necentralizuojant duomenų perdavimo, atsiskaitymo sistemų ar atliekant kitas kredito unijos operacijas. Išsamesnės informacijos galima rasti internete, arkivyskupijos kredito unija: http://arku.lcn.lt, centrinė kredito unija: http://www.lku.lt

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt