Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vilijampolėje po rekonstrukcijos pašventinta Šv. Juozapo bažnyčia (2004.10.24)

2004 spalio 24, 17:36

Spalio 24 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino po kapitalinės rekonstrukcijos Šv. Juozapo bažnyčią Vilijampolėje. Homilijos metu arkivyskupas kalbėjo apie „mūrinę“ bei „gyvąją“ bažnyčią: „Statomi ar atstatomi maldos namai, kadangi kiekvienai tikinčiųjų bendruomenei jie labai svarbūs, nes su jais yra susiję svarbiausi Dievą tikinčio žmogaus gyvenimo įvykiai: Krikštas, pirmoji Komunija, Santuoka ir palydėjimas pas Tėvą. Pavargę nuo gyvenimo rūpesčių ateiname čionai nurimti Viešpaties artumoje.“ Tačiau čia pat ganytojas pabrėžė, kad amžinajam gyvenimui pasiekti svarbiausia, kokią šventovę Dievui pastatome savo širdyje: „Jėzus Kristus įkūrė Bažnyčią ir paskyrė jai užduotį – suburti jo Krauju atpirktuosius žmones į vieną Dievo tautą ir vesti ją į Pažado žemę – amžinąjį gyvenimą. Pirmieji krikščionys bažnyčių neturėjo, dažniausiai jie melsdavosi slapta, kur nors katakombose, bet tai nesukliudė jiems priklausyti Kristaus Bažnyčiai ir vaikščioti Kristaus šviesoje“, – kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius Vilijampolės tikintiesiems.

Šv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje pastatyta 1932 metais. Jos statytojas ir pirmasis parapijos klebonas – kun. Juozapas Dagilis. Bažnyčia turėjo būti laikina, nes buvo parengtas didelės ir gražios mūrinės bažnyčios projektas. Tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti šį projektą iki galo. Iki 1983 m. bažnyčios pirmame aukšte vykdavo pamaldos, o antrame aukšte įrengta klebonija su raštine ir gyvenamaisiais butais. Vilijampolei išsiplėtus ir pagausėjus gyventojų, parapija nebegalėjo patenkinti tikinčiųjų poreikių, todėl atsirado būtinybė bažnyčią padidinti. 1983 m. buvo atlikta didelė rekonstrukcija: panaikinti butai antrame aukšte, lubos pakeltos iki pastogės. Bažnyčios remonto darbai vyko ir nuo 1995 iki 1998 m. Rūsyje įrengtos papildomos patalpos Caritas veiklai, atnaujinta salė ir kambarys, skirtas vaikams bei jaunimui. 2001 m. prie bažnyčios pastatyta nedidelė klebonija. Paskutinioji rekonstrukcija, pradėta šį pavasarį (projekto autorius – architektas Valentinas Baršauskas, darbus vykdė Dariaus Pečeliūno įmonė „Viluinė“) iš esmės baigė bažnyčios pritaikymą šiandieniams sielovados poreikiams: rūsyje įrengta katechezės klasė, virš bažnyčios – parapijos salė, pačioje bažnyčioje įrengta 350 sėdimų vietų, pakeisti visi langai ir baldai, pastatytas varpinės bokštas.

Šiuo metu Vilijampolės parapijoje gyvena apie 35 tūkst. žmonių. Praktikuojančių katalikų apie 7 tūkst. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 1 100 tikinčiųjų. Šv. Mišios taip pat aukojamos Senelių namuose (Panerių g. 21), Lampėdžių koplytėlėje, prieš didžiąsias šventes sakramentai teikiami ir Kartų namuose. Šv. Juozapo parapijos svetainė internete http://kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole/ .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt