Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Lapkričio 23–ąją, abortų įteisinimo Lietuvoje dieną, MALDOS AKCIJA "VILTIES ŠVIESA"

2004 lapkričio 19, 16:15

„Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“, Mt 25, 40.

Kviečiame visus tikinčiuosius lapkričio 23-ąją drauge melstis už prarastus Lietuvos vaikus, kurių nuo 1955 m. abortų įteisinimo dienos netekome apie tris milijonus. Abortas – tai vaiko netektis bei motinos, tėvo, gydytojo ir visos visuomenės žaizda, kurią galime gydyti maldos ir sakramentų galia. 

Melskimės tądien už:

-          Kūdikėlius, kuriems nebuvo suteikta teisė gimti, augti, liūdėti ir džiaugtis gyvenimu bei praturtinti savimi mūsų pasaulį. Atgailaukime dėl mūsų abejingumo gyvybės dovanai.

-          Motinas ir tėvus, kurie sužeisti visuomenės spaudimo pasiryžo šiam sunkiam apsisprendimui. Melskimės už jų kūno ir širdies  žaizdų išgydymą.

-          Gydytojus, kurių rankose žūsta negimusi gyvybė. Melskime gydytojams atsivertimo malonės, nes tik jos dėka gali būti išgydytos jų širdys ir išsaugota kiekviena gyvybė.

-          Lietuvos visuomenę, kad būtume Gyvybės tauta, nuolat ir sąmoningai puoselėjanti gyvybę ir visuomet ją palaikanti ir sauganti. Melskime už politikus, jų priimamus įstatymus, kurie remtųsi pagarba žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo momento iki pat mirties.

-          Gyvybės kultūros skleidėjus, kurie nuolat maldoje ir darbais budi dėl kiekvienos gyvybės išsaugojimo.  Melskime Dievo malonių sau, kad mūsų širdys liepsnotų veiklia meile gyvybei.

AKCIJOS programa:

9.30 – 18.00 EUCHARISTIJOS ADORACIJA Kauno arkikatedroje

Adoracijos metu Kauno arkikatedroje numatoma tikinčiųjų adoracija ir bendruomeninė malda, skirta abortų įteisinimo dienai, maldai už negimusius, jų tėvus ir motinas, gydytojus, visuomenę ir gyvybės kultūros skleidėjus. Kviečiame visų parapijų tikinčiuosius aktyviai dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje:

9.30 Dievo tautos Liturginės valandos: Rytmetinė

12.00 Viešpaties Angelo malda

          Dievo tautos Liturginės valandos: Dieninė

14.00 Rožinio malda

15.00 Šv. ses. Faustinos Jėzaus gailestingumo rožinis

17.00 Dievo tautos Liturginės valandos: Vakarinė

15.00 – 18.00 arkikatedros koplyčioje IŠPAŽINTYS IR DVASINIAI POKALBIAI SU KUNIGU tikintiesiems, išgyvenusiems netekties skausmą.

18.00 ŠV. MIŠIOS arkikatedroJE. Kviečiame ir visose Kauno arkivyskupijos parapijose kunigus ir tikinčiuosius šv. Mišių aukoje melstis už prarastus Lietuvos vaikus bei jų tėvų širdies ir kūno išgydymą.

16.00 – 17.30 „MARIJOS RADIJAS“ ETERYJE LAIDA, skirta abortų įteisinimo dienos akcijai „Vilties šviesa“. Kviečiame „Marijos radijas“ klausytojus pokalbiui apie gyvybės vertę ir maldos galią gydant abortų sužeistas žmonių širdis ir kūnus.

AKCIJA „VILTIES ŠVIESA“: tos dienos vakarą uždekite bažnyčiose, namuose žvakutes kaip atgailos ir vilties ženklą dėl savo tautos ateities. Įprasminkime žvakės šviesą Viešpaties Angelo malda ir pokalbiu apie gyvybės vertę savo šeimose, bendruomenėse, mokyklose.

INFORMACIJĄ APIE AKCIJĄ:

Kauno arkivyskupijos šeimos centre: Aukštaičių g. 10, 44148 Kaunas; tel. (8-37) 207598; el. p.: seimos.c@kn.lcn.lt

Interneto svetainėje: http://kaunas.lcn.lt

„Marijos radijas“ eteryje šiai akcijai skirtose laidose sekmadieniais 16 – 17 val.: Kaune FM 95,7; Klaipėdoje FM 106; Šiauliuose FM 91,8