Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vaikų dienos centrų konferencija Kaune (2004.11.05)

2004 lapkričio 06, 19:02

Lapkričio 5 d. Kauno senamiesčio vaikų dienos centras (KSVDC) pakvietė Lietuvos vaikų dienos centrų darbuotojus pasidalyti savo darbo su įvairaus amžiaus ir intelekto vaikais dienos centruose patirtimi. Seminarą vedė KSVDC darbuotojai: direktorė O. Kazlienė, socialinė darbuotoja R. Getautytė, soc. pedagogė R. Lukšienė ir psichologė A. Laurynaitė. Trijose darbo grupėse „Per vaikus į šeimą”, “Svarbiausi vaiko poreikiai” ir “Psichologiniai darbo su vaiku aspektai” apžvelgti svarbiausi vaiko poreikiai, nagrinėtos priežastys, dėl kurių vaikai patenka į dienos centrus, aptartos bendravimo ir bendradarbiavimo su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis bei su vaikų tėvais galimybės, susipažinta su dokumentacijos tvarkymu ir apskaita. Konferencijos dalyviams iškeltos aikštėn problemos, su kuriomis susiduria Kauno senamiesčio vaikų dienos centro darbuotojai. Konferencijos pabaigoje buvo apibendrintas konferencijos darbas ir priimtas kreipimasis į socialinės apsaugos ir darbo ministrę V. Blinkevičiūtę dėl vaikų dienos centrų 2002–2004 m. nacionalinės programos tęstinumo garantavimo.

 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt