Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Sužadėtinių rengimo santuokai programos atnaujinimo konferencija Kaune (2004.11.20)

2004 lapkričio 21, 19:13

Lapkričio 20 d. Kauno arkivyskupijos šeimos centro patalpose vyko Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programos atnaujinimo konferencija. Renginyje dalyvavo apie 20 įvairių sričių specialistų iš įvairių vyskupijų; dalis jų priklausė 2004 m. suformuotai darbo grupei. Ši konferencija laikyta „mažąja“, nes ji surengta kaip  pasirengimas vasario mėnesį numatytai didesnio masto konferencijai ta pačia tema. Renginį organizavo Lietuvos šeimos centras.

Mažojoje konferencijoje kun. dr. Romualdas Zdanys kalbėjo apie santuoką kanonų teisės požiūriu. Jis akcentavo būtinybę ugdyti besituokiančiųjų krikščioniškąjį sąmoningumą, supažindinant juos su bažnytinės santuokos samprata, jos įsipareigojimais ir sakramentinės malonės veikimo prielaidomis.

Pasak Lietuvos šeimos centro direktorės V. Valantiejutės, iki šiol daugumoje Šeimos centrų rengiant sužadėtinius vykdavo 4–7 susitikimai, per kuriuos būdavo aptariamos tokios temos, kaip “Šeima psichologiniu požiūriu”, “Šeima socialiniu požiūriu”, “Šeimos planavimas”, “Santuokos sakramentas”, apžvelgiami būdai, padedantys tvirtinti šeimyninį gyvenimą. Plečiant sužadėtinių rengimo programą, ketinama skatinti sužadėtinius naujai apmąstyti savo vietą Bažnyčioje, be to, į parengimo programą įtraukti priklausomybių, smurto problematiką.

1997 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu visoje Lietuvoje pradėta vykdyti Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programa. Nuo to laiko kasmet šioje programoje dalyvauja apie 4 000 sužadėtinių porų. Per 80 proc. sužadėtinių šiuos kursus įvertino teigiamai, dalis jų pageidavo ilgesnių kursų, pokalbių mažesnėse grupelėse. Po 2004 m. vasario 14 d. konferencijos “Šeimos centrų vieta šeimos politikos kūrime” vyskupai paragino Lietuvos šeimos centrą tobulinti “Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui” programą. Netrukus darbą pradėjo programos tobulinimo darbo grupė. Joje yra tiek didžiųjų, tiek mažesniųjų Šeimos centrų (vyskupijų, dekanatų, parapijų) atstovų. Darbo grupės veiklą koordinuoja Lietuvos šeimos centro direktorė V. Valantiejutė, konsultuoja socialinio darbo organizavimo ekspertė Lies van Weezel (Nyderlandai).