Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„GLORIA DEO“ – VII kalėdinė katalikų dailininkų religinio meno paroda (2004.12.19-2005.01.23)

2004 gruodžio 16, 17:13

Gruodžio 19 d. po Sumos Šv. Mišių šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje  Jėzuitų vienuolyno salėje (Rotušės a. 7, II aukštas) atidaryta katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo”. Ši paroda tądien  atidarta ir Birštono sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10, Birštonas). Tai jau septintoji paroda, kuri tęsia dar prieškariu katalikų intelektualų sąjūdžio lygiai prieš septyniasdešimt metų (1935-1940 m.) pradėtąją tradiciją, gyvavusią Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje veikusiame Bažnytinio meno muziejuje.

1994 m. menotyrininkės dr. Laimos Šinkūnaitės iniciatyva atgaivinta tradicija rengti bažnytinio meno parodas. Beveik kiekvienais metais Kalėdų, Velykų ar Sekminių proga organizuojamai parodai ekspozicines erdves suteikdavo Kauno kunigų seminarija, o nuo 2001 m. ji persikėlė į erdvesnes Kauno Jėzuitų vienuolyno patalpas. Nuo 2002 m. paroda eksponuojama Kauno Jėzuitų namuose bei Birštono sakraliniame muziejuje.

Iki šiol tai vienintelė paroda mūsų krašte, kryptingai burianti Lietuvos menininkus, kuriems rūpi tikėjimo gyvenimo gelmės, krikščioniškojo meno galimybės, kurių kūryboje trokšta įsikūnyti nujaučiama amžinųjų vertybių šviesa.

Šių metų „Gloria Deo“ parodoje dalyvauja 27 dailininkai, tarp kurių yra gerai pažįstami tapytojai: V. Kašinskas, A. Vaitkūnas, grafikai: A. Mickutė, D. Maleckienė, tekstilininkė A. Grigaitienė, skulptorius G. Staškauskas, mažosios skulptūros kūrėjai: S. Lampickas, L. Ivaškevičius bei gausus būrys br. Karlo Bertagnin OFM suburtų ikonografų: M. Viluckas, A. Žiupsnytė, O. Beita (svečio teisėmis) ir kiti. Parodoje bus eksponuojami 57 darbai, iš jų 19 ikonų, 9 skulptūrėlės, 13 tapybos darbų, 4 liturginiai rūbai, 6 fotografijos bei 6 grafikos darbai.

Paroda tęsis iki 2005 m. sausio 23 d.

Parodos kuratorė  Roma Zajančkauskienė

Tel. informacijai: 8 319 656 99; mob. 8 618 53429