Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pašventinta „Marijos radijo” studija bei koplyčia (2004.12.08)

2004 gruodžio 08, 17:26

Gruodžio 8 d. Kaune pašventinta nuo rugpjūčio 31 d. transliacijas pradėjusio „Marijos radijo” studija ir joje esanti koplyčia. Šventė prasidėjo Kauno arkikatedroje šv. Mišiomis, per kurias taip pat paminėtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo 150-osios metinės. Šv. Mišias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius, vysk. J. Ivanauskas, kun. M. Bianco SDB, kun. S. Šileika SDB, kun. O. P. Volskis. Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius pavadino Mergelę Mariją Dievo pagalbininke žmonijos gelbėjimo darbe. Arkivyskupas pasidžiaugė „Marijos radijo” įkūrimu: jo dėka žmonės jaučiasi nevieniši tikėdami ir savo kančia bei malda galėdami padėti kitiems būti Dievo pagalbininkais maldos žygyje už Kristaus pergalę mūsų tėvynėje.

Po šv. Mišių šventindamas „Marijos radijo” koplyčią arkiv. S. Tamkevičius išreiškė viltį, kad šis radijas skelbs autentišką Bažnyčios mokymą. Arkivyskupas padėkojo šios studijos direktoriui kun. O. P. Volskiui, tarptautinės asociacijos „Pasaulinė Marijos radijo šeima” atstovui V. Viccardi ir visiems padėjusiems įsteigti „Marijos radiją” Lietuvoje. Vysk. J. Ivanauskas linkėjo nešti pasauliui Gerąją Naujieną kviečiant žmogų į bendrystę su Dievu. Dr. E. Danilevičius sakė, kad „Marijos radijas“ nori pasiekti vaikų ir jaunimo širdis. Kun. O. Volskis padėkojo visiems už dvasinę ir finansinę paramą ir kvietė bendradarbiauti.

Įkurti Lietuvoje „Marijos radiją” prieš keletą metų pasiūlė salezietis kun. M. Bianco SDB. 2003 m. buvo įsteigta VšĮ „Marijos radijas”. Kun. O. P. Volskis rūpinosi radijo studijos įrengimu, subūrė redakcijos darbuotojus, daugiausia iš VDU Katalikų teologijos fakulteto absolventų. Lietuvoje, panašiai kaip kitose šalyse, rengiant „Marijos radijo” programas talkina gausus būrys dvasininkų ir pasauliečių. 2004 m. rugpjūčio 31 d. „Marijos radijas” pradėjo transliacijas, girdimas Kauno ir jo apylinkių gyventojams. Nuo rugsėjo 30 d. šios radijo studijos programas girdi Šiaulių ir Klaipėdos miestų bei apylinkių klausytojai, jos skelbiamos interneto svetainėje http://www.radiomaria.lt

1983 m. vienoje Italijos parapijoje įsteigto „Marijos radijo” iniciatyva tolydžio išplito daugelyje pasaulio šalių. 1998 m. buvo įkurta tarptautinė asociacija „Pasaulinė Marijos radijo šeima”.